دو قدم مانده به خندیدن برگ

یک نفس مانده به ذوق گل سرخ

چشم در چشم بهاری دیگر :D

تحفه ای یافت نکردیم که کنیم هدیه تان

یک سبد عاطفه داریم همه ارزانی تان **)
عید نوروز مبارک :)
Made with Dyligent